Breaking News

Sử dụng cơ bản từ I'm trong tiếng anh như thế nào?


I'm là từ viết tắt của chữ 'I AM'. Nó được sử dụng kết hợp với các từ khác để nói với một ai đó về bản thân mình, hoặc dùng để diễn đạt một điều gì đó mà bạn đang làm, dưới đây là một số ví dụ:
 • I'm so tired.
 • I'm confused.
 • I'm happy.
 • I'm twenty three years old.
 • I'm hungry.
 • I'm nervous.
 • I'm excited.
 • I'm leaving work.
 • I'm thirsty.
 • I'm from Seattle.

Ngoài ra bạn có thể thêm vào các từ mô tả (descriptive words) để biểu đạt một rõ ràng hơn, ví dụ như là:
 • I'm extremely tired.
 • I'm very happy.
 • I'm terribly hungry.
 • I am super excited.
 • I'm very nervous.