Breaking News

Tiếng Nhật : Ngữ pháp và nghe bài 1 giáo trình Minna


Giáo trình Minna no Nihongo là bộ giáo trình học tiếng Nhật sơ cấp chính thức được sử dụng tại Trung tâm Nhật ngữ Thái Sơn. Giáo trình này bao gồm các bộ sách từ sơ cấp đến trung cấp và được biên soạn dựa theo chuẩn giáo trình đào tạo tiếng Nhật quốc tế. Hôm nay, chúng ta hãy cùng học giáo trình này nhé! Trước tiên ta cùng học ngữ pháp Minna no Nihongo bài 1 nhé các bạn!


1. N1 は N2 です là, thì, 
わたしは がくせいです。Tôi là học sinh 
かさんは せんせいですAnh Tanaka là giáo viên
2. N1 は N2 じゃありませ không phải là
わたしは せんせい じゃありません。Tôi không phải là giáo viên
ワンさんは エンジニアじゃありません Anh Wan không phải là kĩ sư.
3. N1 は N2 です Có phải là…không?
あなた は たかさんですか。Bạn có phải là anh Tanaka không ?
はい、わたし です。Vâng, là tôi đây.
あのひと は かいしゃいんですか。 Người kia có phải là Nhân viên văn phòng không ?
いいえ、かいしゃいん じゃありません。Không, Không phải là nhân viên văn phòng.
4. N1 も N2 で Cũng
わたしは がくせいです。Tôi là học sinh
やまださんも がくせいです。Anh Yamada cũng là học sinh
Trung tâm ngoại ngữ Thái Sơn
Hotline: 090 8890 881 – 096 674 6767