Breaking News

Học 1000 từ vựng tiếng Bồ trong 5 phútNếu ai biết tiếng Anh thì học tiếng Bồ sẽ nhanh hơn. Đây là bí quyết mà kênh SuperEz đã chia sẻ. Từ đây chúng ta sẽ suy luận từ từ vựng tiếng Anh sang tiếng Bồ Đào Nha. Hãy nhớ quy tắc và chuyển đổi các bạn nhé.
Đuôi kết thúc trong Anh ngữ
Đuôi kết thúc trong tiếng Bồ

~tion
~ção

communication
comunicação
Giao tiếp
information
informação
Thông tin
importation
importação
Sự quan trọng
solution
solução
Sự giải quyết
action
açao
Hành động
~ty
~dade

quality
qualidade
Chất lượng
city
cidade
Thành phố
university
universidade
Đại học
activity
atividade
Hoạt động
~ment
~mento

apartment
apartamento
Căn hộ
document
documento
Tài liệu
moment
momento
Chốc lát
~c
~co

cosmetic
Cosmético
Mỹ phẩm
magic
mágico
Kỳ diệu
~ble
~vel

comfortable
confortável
Tiện lợi
terrible
terrivel
Khủng khiếp
~tor
~dor

elevator
elevador
Thang máy
operator
operador
Tổng đài viên
~ly
~mente

recently
recentemente
Gần đây
finally
finalmente
Cuối cùng
~y
~ia

history
história
Lịch sử
~al
~al

Total
Total
Tổng cộng
Natural
Natural
Tự nhiên
~ence
~ ência

influence
influência
ảnh hưởng
~fy
~ficar

~ist
~ista

economist
economista
Kinh tế
dentist
dentista
Nha sĩ