Breaking News

2 giờ học chữ cái và phát âm tiếng Nga


Tiếng Nga có 33 chữ cái. Bảng chữ cái Nga được gọi là Cyrillic, được sử dụng để viết tiếng Nga, Belarus, Bungari, Ukraine, Mông Cổ,… Với thời lượng hơn 2 giờ, cô giáo sẽ giúp chúng ta đọc được ngôn ngữ này.