Breaking News

Audio từ vựng tiếng Hàn tổng hợp 2


Đây là audio bài nghe phần từ vựng bài 2 của giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1.
Để xem bài 1, click tại đây
Để xem bài 3, click tại đây