Breaking News

Từ vựng tiếng Hàn tổng hợp bài 3Đây là audio bài nghe phần từ vựng bài 3 của giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1.
Để xem bài 2, click tại đây
Để xem bài 1, click tại đây
Để xem bài 4, click tại đây