Breaking News

Bài hát nguyên âm tiếng Hàn Quốc


Đây là bài hát nguyên âm tiếng Hàn. Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao có nhiều hình tròn như vậy. Các hình tròn ở đây là phụ âm câm ( nghĩa là không được đọc), từ nào bắt đầu bằng nguyên âm sẽ được thêm hình tròn ở phía trước.