Breaking News

Ôn tập tiếng Thụy Điển từ bài 1 đến bài 6

Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại từ bài 1 đến bài 6, trước khi học tiếp bài 7 cả nhà nhé. Hãy vận dụng trang web google dịch để đạt được hiệu quả tốt hơn trong việc học câu và từ. Bài ôn tập này có kèm đáp án. Mời mọi người cùng làm!
Bài tập: Đọc nghĩa tiếng Việt và ghi lại tiếng Thụy Điển vào tập( bạn có thể xem các đường link bên dưới để ôn tập lại trước khi làm bài tập này)
Link bài 1 xem tại đây
Link bài 2 xem tại đây
Link bài 3 xem tại đây
Link bài 4 xem tại đây
Link bài 5 xem tại đây
Link bài 6 xem tại đây
Mùa xuân
Mùa hè
Mùa đông
ấm áp
Bao tay
Hóa đơn  
Thang cuốn
Một cái cửa ra vào  
Đặt, để
Nhà hàng
Thứ tư
Thứ hai
Thức ăn ngon
Một chiếc thuyền
Một cái ghế
Cỏ xanh
Màu tím
Tôi tắm nắng
Kỳ nghỉ
Tôi làm việc
Tôi hát
Tôi ngủ
Tôi ăn
Tôi học
Xem đáp án tại đây
Xem thêm
Nhóm nhạc Abba năm 2016