Breaking News

Bài hát bảng chữ Hiragana của tiếng Nhật


Ở giai đoạn ban đầu khi mới học, mà lại hát thế này thì quả thật hơi khó. Nhưng thật sự nếu học qua tiếng nhạc sẽ thú vị hơn. Các bạn hãy nghe, nhìn và hát theo nhé.