Breaking News

Tiếng Khmer tự nhiên bài 1 đi ăn trưa ở chợ Mới

Tiếng Khmer là ngôn ng chính thc ca đất nước láng ging Campuchia. Đây là ngôn ng có cách nói xuôi như tiếng Vit. Chúng tôi da vào series hc tiếng Khmer ni tiếng Naturally Khmer. Chúng tôi son kèm theo mu câu và t vng để các bn hc d hơn. Đây là cách hc đàm thoi nhanh và hiu qu nht. Chúng tôi không viết ch Khmer mà phiên âm, phiên âm cách đọc ch đúng được khong 90 %, các bn hãy nghe thy và cô phát âm và bt chước theo nhé. Chúc các bn thành công khi hc ngôn ng ca người láng ging anh em.Mẫu câu và từ vựng
Lôk ta
Ông cụ
Ta sôm anh chơ-nh tâu na?
Cụ sôm đi đâu?
lôk
ông
Lô-k Minh nâu e na?
Ông Minh ở đâu?
Lô-k dia-y
Bà cụ
dia-y chia chă-s hơi
Bà chia già rồi.
um
Bác
Um som Nang
Bác som Nang
Boong
Anh, chị
Boong p-rôs
Anh
Boong Thi chât l-o nă-s
Anh Thi tốt lắm
Um Thai chă-s hơi
Ông Thái già rồi
Boong s-rây
Chị gái
Boong Hien tâu phsa
Chị Hiền đi chợ
p-ôn
Em
Ôn
Em, cưng
p-ôn p-rôs
Em trai
p-ôn s-rây
Em gái
p-ôn s-rây s-lôt nă-s
Em gái hiền lắm
Niak niêng
Cô gái
Sua s-đây
chào
Chum riêp sua
Xin chào
Soc sa bai
Khỏe
Khnhum
Tôi
Ch-muas
Tên
Cot
Anh ấy, cô ấy
Pe
đeo
Wen ta
Mắt kính
Boong ch-muas ây?
Anh tên gì?
Ook miên mô-ông
Không có đồng hồ
Pun man
Bao nhiêu
Đọt pi
12
k-laa
Rưỡi
Sam sâp nati
30 phút
Riêng
Đói
Phsa thmay
Chợ mới
Nhăm bai
Ăn cơm
T-rây
phte
nhà
Chi tok tok
Đi xe tuk tuk
Chăm
Đợi
Tâu phsa thmay
Đi chợ mới
Đâm lây
Tính tiền
p-răm
5
Thlay
Mắc
Pi
2
Pây
3
Mok đôi
Đến nơi
dơng
Ta, chúng tôi
Chia muôi nưng
Cùng với
p-răm muôi bon
6000
Ch-nganh
Ngon
O cun ch-rơn
Cám ơn nhiều