Breaking News

Đề nghe kỳ thi JLPT N4 tiếng Nhật năm 2012

Hôm nay chúng ta cùng nhau luyện nghe N4 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ nhé các bạn.