Breaking News

Giáo trình Basic Thai bài 1 tại nhà hàng


Bìa sách Basic Thai

Chào các bạn, hôm nay chúng tôi xin phép chép lại giáo trình Basic Thai nổi tiếng của Europhone. Nào, chúng ta bắt đầu bài 1 các bạn nhé!
Bài đàm thoại
ที่ร้านอาหาร
เชิญเข้ามาข้างในค่ะ
ขอบคุณครับ
คุณต้องการรับประทานอะไรคะ
ขอก๋วยเตี๋ยวหนึ่งจานครับ
คุณต้องการดื่มอะไรคะ
ขอเบียร์หนึ่งแก้วครับ
อะไรอีกไหมคะ
ขอน้ำหนึ่งแก้วครับ
คุณต้องการผลไม้ไหมคะ
ครับ
คุณชอบสับปะรดไหมคะ
ไม่ ผมต้องการมะละกอ
คุณต้องการเบียร์อีกไหมคะ
ครับ อีกขวดหนึ่ง
คุณชอบอาหารไหมครับ
ครับ อร่อยมาก
คุณมาจากไหนคะ
ผมมาจากลอนดอนครับ
คุณชอบเมืองของเราไหมคะ
ครับ ชอบมาก
Dịch nghĩa
เชิญเข้ามาข้างในค่ะ
Mời vào bên trong ạ
ขอบคุณครับ
Cảm ơn 
คุณต้องการรับประทานอะไรคะ
Ông muốn dùng gì ạ?
ขอก๋วยเตี๋ยวหนึ่งจานครับ
Cho tôi một dĩa hủ tiếu
คุณต้องการดื่มอะไรคะ
Ông muốn uống gì ạ?
ขอเบียร์หนึ่งแก้วครับ
Cho tôi bia một chai 
อะไรอีกไหมคะ
Cái gì thêm không ạ?
ขอน้ำหนึ่งแก้วครับ
Cho tôi một ly nước
คุณต้องการผลไม้ไหมคะ
Ông cần trái cây không?
ครับ
Vâng
คุณชอบสับปะรดไหมคะ
Ông thích trái thơm không?
ไม่ ผมต้องการมะละกอ
Không, tôi cần đu đủ
คุณต้องการเบียร์อีกไหมคะ
Ông cần bia thêm không ạ?
ครับ อีกขวดหนึ่ง
Vâng, thêm một chai
คุณชอบอาหารไหมครับ
Ông thích thức ăn gì ạ?
ครับ อร่อยมาก
Vâng, ngon lắm
คุณมาจากไหนคะ
Ông đến từ nước nào?
ผมมาจากลอนดอนครับ
Tôi đến từ London
คุณชอบเมืองของเราไหมคะ
Ông thích nước của chúng tôi không?
ครับ ชอบมาก
Vâng thích lắm
Từ mới
เชิญ 
Mời  
เข้ามา 
Vào
ข้างใน, ใน
Bên trong
ค่ะ  
ạ, vâng ( nữ nói)
ขอบคุณ 
Cảm ơn
ครับ 
Vâng, ạ ( nam nói)
ต้องการ 
Cần
รับประทาน 
Dùng (kính ngữ của ăn)
อะไร 
ขอ 
Xin, cho tôi
ก๋วยเตี๋ยว 
Hủ tiếu
หนึ่ง 
Một
จาน 
Dĩa
ดื่ม 
Uống
เบียร์ 
Bia
แก้ว 
Ly
อีก 
Thêm nữa
ไหม 
Không (câu hỏi)
น้ำ 
Nước
ผลไม้ 
Trái cây
ขวด 
Chai
ชอบ 
Thích
สับปะรด 
Trái thơm
ไม่ 
Không
ผม 
Tôi ( nam nói)
มะละกอ 
Đu đủ
อร่อย 
Ngon
มาก 
Lắm
มา 
Đến
จาก
Từ
ไหน 
Đâu, nào
ลอนดอน 
Luân Đôn
เมือง 
Thành phố, đất nước
ของเรา 
Của chúng tôi
ที่ 
Mà, ở
ร้านอาหาร 
Nhà hàng
พนักงานเสิร์ฟ 
Nhân viên phục vụ
นักท่องเที่ยว 
Khách du lịch


Xem series tiếng Thái với cô Ể và thầy James tại đây