Breaking News

Giáo trình Basic Thai bài 2 tại khách sạn


Bài đàm thoại
มีห้องว่างไหมครับ
ห้องเดี่ยวหรือห้องคู่คะ
ห้องเดี่ยวครับ
กี่คืนค่ะ
สามคืนครับ
มีหรือไม่มีอาหารเช้าคะ
มีอาหารเช้าครับ
อัตราห้องหกร้อยบาทค่ะ
มีราคาลดไหมครับ
ราคาลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอหนังสือเดินทางค่ะ
นี่คือหนังสือเดินทาง
โปรดลงชื่อใบในลงทะเบียนนี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
คุณต้องการไปท่องเที่ยวกลางคืนไหมคะ
ครับ คืนนี้
รถบัสจะมาที่นี่เวลาหนึ่งทุ่มค่ะ
รถจะส่งผมกลับไหมครับ
ค่ะ ส่งกลับ
อาหารเช้าจะเสิร์ฟที่ไหนครับ
ในห้องกาแฟค่ะ
เวลาเท่าไหร่ครับ
ระหว่าง 7:00 ถึง 10:00 น
ขอบคุณครับ
Phiên âm và dịch nghĩa ( phiên âm tương đối)
มีห้องว่างไหมครับ
Mi hoong wang mảy khắp
Có phòng trống không?
ห้องเดี่ยวหรือห้องคู่คะ
Hoong điều rử hoong khú khá
Phòng đơn hay phòng đôi ạ?
ห้องเดี่ยวครับ
Hoong điu khắp
Phòng đơn
กี่คืนคะ
Kì khưn khá?
Mấy đêm ạ?
สามคืนครับ
Xảm khưn khắp
Ba đêm
มีหรือไม่มีอาหารเช้าคะ
Mi rử máy mi a hản cháo khá?
Có ăn sáng không ạ?
มีอาหารเช้าครับ
Mi a hản cháo kháp
ăn sáng
อัตราห้องหกร้อยบาทค่ะ
Ă tra hoong hok rói baht khà
Giá phòng 60 baht ạ
มีราคาลดไหมครับ
Mi rakha lôt mảy khắp
Có giảm không ạ?
ราคาลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
Rakha lôt yi sip pơ sen khà
Giảm 20% ạ
ขอบคุณครับ
Khọp khun khắp
Cảm ơn
ขอหนังสือเดินทางค่ะ
Khỏ nẳng xử đơn thang khà
Xin cho tôi xem passport
นี่คือหนังสือเดินทาง
Ni khu nẳng xử đơn thang
Đây là hộ chiếu
โปรดลงชื่อในใบลงทะเบียนนี้ด้วยค่ะ
Pột lô-ông chứ nay bay tha biên ni đuôi khà
Xin ký tên vào trong tờ biên nhận này giúp em ạ
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Khọp khun xẳm rặp khoam chui lửa khoong khun
Cảm ơn vì sự phục vụ của cô
คุณต้องการไปท่องเที่ยวกลางคืนไหมคะ
Khun toong kan pay thoong thiếu klang khưn mảy khá?
Ông cần đi du lịch về đêm không ạ?
ครับ คืนนี้
Khắp khưn ni
Vâng đêm nay
รถบัสจะมาที่นี่เวลาหนึ่งทุ่มค่ะ
Rôt bặt chà ma thi ni we la nừng thúm khà
Xe buýt sẽ đến đây lúc 7 giờ ạ
รถจะส่งผมกลับไหมครับ
Rôt chà xồ-ông phổm cặp mảy khắp
Xe sẽ đưa tôi về chứ ạ?
ค่ะ ส่งกลับ
Khà x-ông cp
Vâng, đưa về
อาหารเช้าจะเสิร์ฟที่ไหนครับ
A hản cháo chà xơp thi nảy khắp
Điểm tâm sẽ phục vụ ở đâu?
ในห้องกาแฟค่ะ
Nay hoong ca phe khà
ở phòng cà phê ạ
เวลาเท่าไหร่ครับ
We la tháo rày khắp
Mấy giờ ạ?
ระหว่าง 7:00 ถึง 10:00 ค่ะ
Rá quàng jek thửng xịp mô-ông cháo khà
Trong khoảng 7 giờ đến 10 giờ sáng
ขอบคุณครับ
Khọp khun khắp
Cảm ơn
Từ mới
ห้องว่าง hoong wang
Phòng trống
ห้องเดี่ยว hoong điều
Phòng đơn
ระหว่าง Rá quàng
Giữa, trong khoảng
เวลา We la
Thời gian
เท่าไหร่ tháo rày
Bao nhiều
ห้อง hoong
phòng
ส่ง x-ông
đưa
รถ Rôt
xe
อาหารเช้า A hản cháo
Điểm tâm
ลงชื่อ lô-ông chứ
Ký tên
ไปท่องเที่ยว pay thoong thiếu
Đi du lịch
หนึ่งทุ่ม nừng thúm
7 giờ tối
กลางคืน klang khưn
Ban đêm
หนังสือเดินทาง nẳng xử đơn thang
Hộ chiếu
อัตราห้อง ă tra hoong
Giá phòng
กลับ cặp
Về
ความช่วยเหลือ khoam chui lửa
Sự phục vụ
ใบลงทะเบียน bay tha biên
Tờ biên nhận
ต้องการ toong kan
Cần
Xem bài 1 tại đây
Một khách sạn tại Băng Cốc