Breaking News

Giáo trình Basic Thai bài 3 đi shopping


Bài đàm thoại
ผมขอดูรองเท้าครับ
เชิญมาทางนี่ค่ะ
ผมต้องการรองเท้าเบอร์เจ็ด
กรุณาลองคู่นี้ซิค่ะ
ราคาเท่าไหร่ครับ
สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ
ผมจะรับคู่นี้ครับ
ขอบคุณค่ะ
เสื้อนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ
ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ผมขอลองเสื้อนี้ได้ไหมครับ
ได้ค่ะ นี้เป็นห้องลองค่ะ
ผมขอเสื้อนี้สองตัวครับ
สวยมากค่ะ
ผมต้องการเนคไทด้วย
เชิณดูไทเหล่านี้ค่ะ
ผมต้องการเส้นนี้ครับ
ราคาร้อยบาทเท่านั้นค่ะ
ราคาทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับ
หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ

Dịch nghĩa
ผมขอดูรองเท้าครับ
Cho tôi xem đôi giày này ạ
เชิญมาทางนี่ค่ะ
Mời đến lối này ạ
ผมต้องการรองเท้าเบอร์เจ็ด
Tôi cần đôi giày số 7
กรุณาลองคู่นี้ซิค่ะ
Làm ơn thử đôi này đi ạ
ราคาเท่าไหร่ครับ
Giá bao nhiêu vậy
สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ
400 baht thôi ạ
ผมจะรับคู่นี้ครับ
Tôi sẽ nhận đôi này
ขอบคุณค่ะ
Cảm ơn ạ
เสื้อนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
Áo này giá bao nhiêu?
ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ
500 baht thôi ạ
ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
20% ạ
ผมขอลองเสื้อนี้ได้ไหมครับ
Cho tôi thử áo này được không?
ได้ค่ะ นี้เป็นห้องลองค่ะ
Được ạ. Đây là phòng thử đồ ạ
ผมขอเสื้อนี้สองตัวครับ
Cho tôi 2 cái áo này
สวยมากค่ะ
Đẹp lắm đấy ạ
ผมต้องการเนคไทด้วย
Tôi cần cà vạt
เชิณดูไทเหล่านี้ค่ะ
Mời xem cái này 
ผมต้องการเส้นนี้ครับ
Tôi muốn cái này
ราคาร้อยบาทเท่านั้นค่ะ
Giá 100 baht thôi ạ
ราคาทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับ
Giá tổng cộng là bao nhiêu?
หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ
1500 baht ạ

Từ mới
รองเท้า

Đôi giày
ลอง

Thử
ราคาเท่าไหร่

Giá bao nhiêu
เชิณ

Mời
ห้องลอง

Phòng thử đồ
รับ

Nhận
สวย

Đẹp
ทางนี่

Lối này
เสื้อ

Áo
ห้าร้อย
500
หนึ่งพัน
1000
ร้อย
100
ยี่สิบ
20
Xem bài 2 tại đây