Breaking News

Giáo trình basic Thai bài 4 Tại trạm xe buýt


Bài 4 : ที่ป้ายรถเมล์ – Tại trạm xe buýt
Đàm thoại
A: รถเมล์คันนี้ไปไหนครับ
B: ไปในเมืองค่ะ
A: ผ่านสยามสแควร์ไหมครับ
B: ผ่านค่ะ
A: ค่าโดยสารเท่าไร
B: ประมาณสิบบาทค่ะ
A: มีเครื่องหมายไหมครับ
B: มองหาโรงหนังสยามค่ะ
A: ถ้าผมพลาดเครื่องหมายนี้ล่ะ
B: มองหาโรงหนังลิโดค่ะ
A: นั่งรถเมล์นานเท่าไรครับ
B: ประมาณสามสิบนาที
A: ขอบคุณครับ
B: ไม่เป็นไรค่ะ
A: ผมควรไปแท็กซี่ไหนครับ
B: ค่ะ ถ้าคุณเต็มใจจ่ายมากขึ้น
A: ราคาจะเป็นเท่าไรครับ
B: ประมาณหกสิบบาทค่ะ
A: คุณใจดีมาก
B: ไม่เป็นไรค่ะ

Dịch nghĩa bài đàm thoại
รถเมล์คันนี้ไปไหนครับ
Xe buýt chiếc này đi đâu ạ?
ไปในเมืองค่ะ
Đi thành phố ạ
ผ่านสยามสแควร์ไหมครับ
Qua Siam Square không ạ?
ผ่านค่ะ
Qua ạ
ค่าโดยสารเท่าไร
Tiền xe bao nhiêu?
ประมาณสิบบาทค่ะ
Khoảng 10 baht
มีเครื่องหมายไหมครับ
Có biển báo không?
มองหาโรงหนังสยามค่ะ
Tìm rạp chiếu phim Sayam
ถ้าผมพลาดเครื่องหมายนี้ล่ะ
Nếu tôi bỏ qua biển báo này thì sao?
มองหาโรงหนังลิโดค่ะ
Tìm rạp chiếu phim Lido ạ
นั่งรถเมล์นานเท่าไรครับ
Ngồi xe buýt mất bao lâu?
ประมาณสามสิบนาที
Khoảng 30 phút
ขอบคุณครับ
Cảm ơn
ไม่เป็นไรค่ะ
Không có chi
ผมควรไปแท็กซี่ไหนครับ
Tôi nên đi taxi nào ạ?
ค่ะ ถ้าคุณเต็มใจจ่ายมากขึ้น
Vâng a, nếu anh sẵn sàng trả thêm tiền
ราคาจะเป็นเท่าไรครับ
Giá sẽ là bao nhiêu ạ?
ประมาณหกสิบบาทค่ะ
Khoảng 60 baht ạ.
คุณใจดีมาก
Chị tử tế quá.
ไม่เป็นไรค่ะ
Không có gì đâu ạ

Từ mới ( phiên âm Anh ngữ theo từ điển thai2english)
รถเมล์ rót may
xe buýt
คัน kan
Chiếc ( xe cộ)
ไปไหน bpai năi
Đi đâu
ในเมือง nai meuang
Trong thành phố
ผ่าน pàan
Qua
สยามสแควร์ sà-yăam-sà-kwae
Siam Square
ค่าโดยสาร kâa doi săan
Tiền xe
ประมาณ bprà-maan
Khoảng
มองหา mong hăa
tìm
โรงหนัง rohng năng
Rạp chiếu phim
นั่ง nâng
Ngồi
นานเท่าไร naan tâo rai
Bao lâu
ควร kuan
Nên
ถ้า tâa
Nếu
ใจดี jai dee
Tử tế
ราคา raa kaa
Giá
แท็กซี่  táek-sêe
Taxi
Nhìn hình ảnh
รถเมล์ rót may

ในเมือง nai meuang

ค่าโดยสาร kâa doi săan

มองหา mong hăa

โรงหนัง rohng năng

แท็กซี่  táek-sêe

ราคา raa kaa

ผ่าน pàan

Xem bài 3 tại đây
Xem bài 2 tại đây