Breaking News

Giáo trình tiếng Đức Menschen

Giáo trình Menschen là bộ giáo trình được mới nhưng rất nổi tiếng, được áp dụng tại nhiều trường và trung tâm đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam. Bộ giáo trình gồm các quyển A1.1, A1.2, B1.1, B1.2...
Quyển A1.1 được trung tâm ngoại ngữ Thái Sơn dạy trong một khóa ba tháng. 

Giáo trình tiếng Đức Menschen
Quyển sách bài học trình bày dễ hiểu đẹp mắt, sách in tại Đức, được bán tại thị trường Việt Nam với giá cả hợp lý. Ngoài cuốn bài học, bộ giáo trình còn quyển bài tập. Ngoài ra, chúng tôi cũng biên soạn quyển từ vựng kèm theo giáo trình để học viên dễ dàng hơn trong việc tiếp thu tiếng Đức. Tiếng Đức ngày nay là một ngôn ngữ quan trọng trên thế giới. Tại châu Âu và Nhật Bản, tiếng Đức được theo học rất nhiều. Đó là cơ hội để có được việc làm mong muốn.
Ngoài bộ Menschen, chúng tôi cũng áp dụng bộ Tangram nổi tiếng và các bộ luyện thi A1, A2, B1, B2 theo chuẩn châu Âu.