Breaking News

Giáo trình tiếng Khmer Colloquial Cambodian


Giáo trình tiếng Khmer Colloquial Cambodian là bộ giáo trình rất hay để dạy và học tiếng Khmer. Quyển sơ cấp bao gồm 15 bài, với các chủ đề thông dụng trong đời sống hằng ngày. Ngoài các bài đàm thoại, còn có các mẫu câu và từ vựng kèm theo trong sách. Sách cũng dạy viết từng chữ cái và tập đọc. Giáo trình này kèm theo series học tiếng Khmer tự nhiên sẽ là kim chỉ nam cho sự thành công của bạn khi học ngôn ngữ của quốc gia láng giềng.Xem qua các trang sách trong giáo trình 

Ngoài quyển sách này, chúng tôi cũng áp dụng quyển học chữ Khmer của tác giả Ngô Chân Lý. 
Tiếng Khmer là ngôn ngữ dễ học đối với người Việt, vì ngữ pháp nói xuôi theo tiếng Việt, không đảo câu như tiếng Hàn hay tiếng Nhật. Ngoài ra, ngôn ngữ này cũng không có hình thức số nhiều cho danh từ, và không có các động từ bất quy tắc, không có giống ngữ pháp như trong các ngôn ngữ châu Âu.