Breaking News

Học chữ cái tiếng Đức cùng cô Jenny

Ta cùng cô Jenny học bảng chữ cái tiếng Đức cả nhà nhé. Tiếng Đức là quốc ngữ của CHLB Đức, Áo, Thụy Sĩ và nhiều quốc gia khác. Hiện tại, có khoảng hơn 100 triệu người sử dụng ngôn ngữ này trong giao tiếp hằng ngày. Đây cũng là một trong những ngoại ngữ được học nhiều nhất trên thế giới. Giới trẻ châu Âu cũng đang rất quan tâm đến ngôn ngữ này để mong có được việc làm tốt.