Breaking News

Học tiếng Anh qua bài hát Time to Go to School Today


Bài hát thiếu nhi: Time to go to school today
Lyrics
It's time to go to school today
To school today
To school today
Time to go to school today
To learn and laugh and play
We brush our teeth and comb our hair
Pick clothes to wear
What clothes to wear?
Brush our teeth and comb our hair
And hurry don't be late
Go to class and find your seat
Put down your things
Let's learn today
Go to class and find your seat
We've such a busy day!
We read and write and do our math
Then eat our lunch
Go out and play
Read and write and do our math
And then go out to play
And when the day comes to an end
Say bye to friends
Bye Bye friends!
It's time today for school to end
Tomorrow we'll do it again
Dịch nghĩa
It's time to go to school today
Hôm nay đã đến giờ đi học rồi
To school today
Đến trường hôm nay
To school today
Đến trường hôm nay
Time to go to school today
Đã đến giờ đi học hôm nay
To learn and laugh and play
Học và cười và chơi
We brush our teeth and comb our hair
Chúng ta đánh răng và chải tóc
Pick clothes to wear
Lấy quần áo mặc
What clothes to wear?
Quần áo nào mặc đây nhỉ?
Brush our teeth and comb our hair
Đánh răng và chải tóc
And hurry don't be late
Và vội lên đừng trễ
Go to class and find your seat
Đến lớp và tìm chỗ ngồi
Put down your things
Đặt đồ đạc xuống
Let's learn today
Chúng ta cùng học vào hôm nay
Go to class and find your seat
Đến lớp và tìm chỗ ngồi
We've such a busy day!
Chúng ta đã vất vả rồi!
We read and write and do our math
Chúng ta đọc và viết và làm toán
Then eat our lunch
Rồi ăn trưa
Go out and play
Đi ra ngoài và chơi
Read and write and do our math
Đọc và viết và làm toán
And then go out to play
Và rồi đi ra ngoài và chơi
And when the day comes to an end
Và khi hết ngày
Say bye to friends
Nói tạm biệt các bạn
Bye Bye friends!
Bye bye các bạn!
It's time today for school to end
Giờ học hôm nay đã xong
Tomorrow we'll do it again
Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại