Breaking News

Học 15 chữ Hiragana từ a đến so trong tiếng Nhật- Bài 1
Hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta học tiếng Nhật, chúng ta sẽ bắt đầu học hiragana từ chữ a đến chữ so. Các bạn đọc theo thầy giáo và viết vào tập, một chữ cố gắng viết 10 lần.
Sau đó luyện đọc các từ sau, có thể comment trực tiếp phía dưới, hoặc gửi email tranvanson247@gmail.com hoặc gửi qua messenger Facebook: 0908890881. Cách gửi: viết vào tập, rồi chụp hình bằng smartphone.
Bài tập:
-          Viết lại 15 chữ này, mỗi chữ 10 lần bằng bút chì
-          Đọc các chữ sau, viết lại tập kèm theo chữ phiên âm cách đọc
あい
あう
あおい
いえ
いう
いい
うえ
いか
いけ
いす
えき
えさ
おく
おす
おさけ
きく
きおく
きそく
くし
くさ
いく
けさ
けす
けしき
しお
しく
しかく
すき
すく
かい
せき
そこ
しかし


Từ a đến o
Từ ka đến ko 

Từ sa đến so
Xem bài 2 tại đây