Breaking News

Học tiếng Tây Ban Nha(cô Ana): Bài 2 Bạn khỏe không?


Chào mọi người! Hôm nay chúng ta cùng nhau học cách hỏi thăm sức khỏe trong tiếng Tây Ban Nha.
Bài đàm thoại
A
¡Hola! ¿cómo estás?
Chào bạn! Bạn khỏe không?
B
Muy bien. ¿y tú?
Rất khỏe. Còn bạn?
A
Muy bien
Rất khỏe.
B
¡Qué bien! / Me da gusto
Thế thì tốt quá! / tôi thích thế!

C
¡Hola! ¿cómo estás?
Chào bạn! Bạn khỏe không?
D
Muy bien. ¿y tú?
Rất khỏe. Còn bạn?
C
Mal
Tệ (tôi không khỏe)
D
¿Por qué sientes mal?
Tại sao bạn không khỏe?

Từ mới
Muy
Rất
cómo
Như thế nào
más o menos
Cũng tạm ổn (so-so của tiếng Anh)
Mal
Tôi không khỏe
¿Por qué?
Tại sao?
Porque
Bởi vì
y
Bien
Tốt, ok, vâng
***Chú ý các dấu trong tiếng Tây Ban Nha
Chia động từ estar ( thì)
yo
estoy
Tôi thì
estás
Bạn thì
él/ella
está
Anh ấy/ cô ấy thì
nosotros/as
estamos
Chúng tôi thì
vosotros/as
estáis
Các bạn thì (không dùng tại Mexico)
ellos/ellas
están
Họ thì

Chia động từ gustar (thích)
yo
gusto
Tôi thích
gustas
Bạn thích
él/ella
gusta
Anh ấy/ cô ấy thích
nosotros/as
gustamos
Chúng tôi thích
vosotros/as
gustáis
Các bạn thích
ellos/ellas
gustan
Họ thích
Xem lại bài 1 tại đây