Breaking News

Học tiếng Tây Ban Nha cùng cô Ana: Chào hỏi (bài 1)


Chào mọi người! Hôm nay chúng ta cùng nhau học cách chào hỏi trong tiếng Tây Ban Nha.
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Việt
Buenos días
chào buổi sáng (mặt trời mọc đến 12g trưa)
Buenos días, señor Rodríguez
Chào ông Rodríguez
buenas tardes
chào buổi chiều
Buenas noches
Buổi tối tốt lành(mặt trời lặn đến khuya)
Hola
Chào
Señora
Bà (ma-đam)
Señorita
Cô (Miss của Anh ngữ)
Các cách chào này có thể sử dụng trong mọi tình huống. Trong các tình huống trịnh trọng có thể gọi cả tên và họ kèm theo các từ señor, señora, señorita
Nếu muốn chào thân mật, chỉ cần chào: Hola
 Xem lại bài phát âm tại đây
Xem bài 2 tại đây