Breaking News

Học tiếng Thái theo tình huống tại phòng khám ( bài 2)

Hôm nay ta hãy cùng học chủ đề đi khám sức khỏe tại phòng khám các bạn nhé! Nào ta bắt đầu thôi!
Đàm thoại
A: เชิญค่ะ Chern kâ
B: สวัสดีค่ะ คุณหมอ  sà-wàt-dee kâ kun mŏr
A: คุณเป็นอะไรหรือ  kun bpen à-rai rĕu
B: หลายวันมานี้ฉัน รู้สึกไม่ค่อยสบาย  lăai wan maa née chăn róo sèuk mâi kôi sà-baai
A: ขอดูลิ้นหน่อยค่ะ  หายใจลึกๆด้วย kŏr doo lín nòi kâ .hăai jai léuk léuk dûay
B: เป็นอย่างไรบ้าง  bpen yàang rai bâang
A: อาการป่วยของคุณรุมแรงมาก  aa-gaan bpùay kŏng kun rum raeng mâak
B: สามารถรักษาให้หายได้ไหม săa-mâat rák-săa hâi hăai dâai măi
A: ได้ค่ะ นี่เป็นใบสั่งยาค่ะ dâai dâai kâ. nêe bpen bai sàng yaa kâ
Dịch nghĩa bài đàm thoại
A: เชิญค่ะ Xin mời
B: สวัสดีค่ะ คุณหมอ  Chào bác sĩ
A: คุณเป็นอะไรหรือ Chị bị sao thế?
B: หลายวันมานี้ ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย Mấy ngày nay tôi cảm thấy không khỏe lắm
A: ขอดูลิ้นหน่อยค่ะ  หายใจลึกๆด้วย Cho xem lưỡi một chút. Thở sâu sâu giùm.
B: เป็นอย่างไรบ้าง  Thế nào rồi ạ?
A: อาการป่วยของคุณรุมแรงมาก Triệu chứng bệnh của chị nghiêm trọng lắm
B: สามารถรักษาให้หายได้ ไหม Có thể chữa cho khỏi không bác sĩ?
A: ได้ค่ะ นี่เป็นใบสั่งยาค่ะ Được. Đây là toa thuốc.
Từ vựng
ค่อย kôi
Hẳn
หน่อย nòi
Một chút
คุณหมอ  kun mŏr
Bác sĩ
อะไร à-rai
Gì, cái gì
เป็น bpen
Là, bị
หลายlăai
Nhiều
รู้สึก róo sèuk
Cảm thấy
ลิ้น lín
Lưỡi
หายใจ hăai jai
Thở
ลึกๆ léuk léuk
Sâu
ด้วย dûay
Giùm
เป็นอย่างไร bpen yàang rai
Như thế nào
อาการป่วย aa-gaan bpùay
Triệu chứng bệnh
รุมแรง rum raeng
Nghiêm trọng
สามารถ săa-mâat
Có thể
รักษา rák-săa
Chữa trị, Giữ gìn
ให้หาย hâi hăai
Cho khỏi
ได้ dâai
Được
ใบสั่ง ยา bai sàng yaa
Toa thuốc
Hình ảnh
คุณหมอ 
หายใจ

ใบสั่งยา

ลิ้น

Xem bài 1 tại đây