Breaking News

Luyện nghe tiếng Nhật bài 1 trang 6 sách Minna 1


Đây là file nghe bunkei bài 1 của giáo trình Minna
Để học từ vựng bài 1, click tại đây

Góc văn hóa: Chào hỏi của người Nhật
Người Nhật xem hành động chào hỏi nhau hàng ngày là một nét văn hóa đặc trung của họ và nó có tên gọi là “Văn hóa Ojigi”.
Hành động chào hỏi được chia ra làm 3 kiểu chính: Saikeirei, Futsuurei và Eshaku. Nhưng quy luật không thay đổi là “người dưới phải chào người trên”. Như vậy người lớn tuổi sẽ là người trên của người nhỏ tuổi hơn, người nam sẽ là người trên của người nữ, khách và thầy cũng là người trên đối với người chủ và học trò.

Nghe lại bài 2 tại đây