Breaking News

Học tiếng Bồ Đào Nha bài 4: Tiếng Bồ của tôi không giỏi


Ta cùng thầy học bài 4 cả nhà nhé!
Me desculpe
Xin lỗi
Sem problemas
Không thành vấn đề
você pode dizer isso novamente?
Bạn có thể nào nói lại được không?
você pode dizer isso devagar?
Bạn có thể nào nói chậm được không?
escreva, por favor
Xin hãy viết ra
eu não sei
Tôi không biết
eu não entendo
Tôi không hiểu
eu não tenho ideia
Tôi không có ý kiến
meu português é ruim
Tiếng Bồ của tôi tệ
Não se preocupe
Đừng lo

Từ mới
problemas
Vấn đề
você
Bạn, anh chị, …(you)
pode
Có thể ( nguyên mẫu là poder)
novamente
Một lần nữa
isso
Cái này
devagar
Chậm rãi
por favor
Xin lỗi
escreva
(Bạn)Viết ; nguyên mẫu là escrever
eu
tôi
não
không
sei
(Tôi )Biết
entendo
Hiểu (nguyên mẫu : entender)
ideia
Ý kiến
tenho
Có (nguyên mẫu: ter)
preocupe
Lo (nguyên mẫu : preocupar)
Học bài 2 tại đây