Breaking News

Tiếng Đức chủ đề hẹn hò


Hôm nay chúng ta học chủ đề hẹn hò trong tiếng Đức. Hãy nghe nhiều lần và bắt chước theo hai host các bạn nhé. Lướt xuống xem bài dịch nghĩa để hiểu câu chuyện của họ. Thật thú vị !


Series tiếng Đức siêu dễ. Tập 8
Julian sitzt auf der Wiese in der Sonne.
Julian ngồi trên bãi cỏ dưới mặt trời
Das ist Imani .
Đó là imani
Sie geht jetzt zur Vorlesung.
Cô ấy bây giờ đi đến ...
Julian sieht Imani.
Julian thấy Imani.
Er findet sie schön .
Anh ấy nhận thấy cô ấy đẹp.
Julian steht auf und rennt ihr nach.
Julian đứng lên và chạy theo cô ấy.
Julian will mit Imani flirten , aber sie will das nicht.
Julian muốn làm quen với Imani, nhưng cô ấy không muốn điều đó.
Shon und Karla sind ein Paar.
Shon và Karla là một cặp đôi.
Sie halten Handchen und gehen spazieren.
Họ tay trong tay và đi dạo.
Da kommt Darian.
Ở đó Darian đang đến.
Darian sieht Shon und Karla.
Darian nhìn thấy Shon và Karla.
Ist Darian sauer?
Darian có nỗi giận không?
Was ist hier passiert?
Chuyện gì xảy ra ở đây?
Darian hat am Samstagabend Karla geküsst.
Darian hôn Karla vào tối thứ bảy.
Er wusste nicht, dass sie einen Freund hat.
Anh ấy không biết rằng cô đã có bạn trai
Jetzt erfährt Shon, dass Karla ihn betrogen hat.
Bây giờ, Shon biết rằng Karla đã lừa dối anh ta.
Karla ist überrascht.
Karla ngạc nhiên.
Sie hatte Darian hier nicht erwartet.
Cô đã không mong muốn Darian ở đây.
Shon ist super angepisst.
Shon thì nỗi giận đùng đùng.
Er hätte nicht gedacht, dass Karla ihn betrügt.
Anh ấy không nghĩ Karla đang lừa dối mình.
Shon und Darian sind sauer, aber sie möchten nicht streiten, also gehen sie beide und
verlassen Karla.
Shon và Darian tức giận, nhưng họ không muốn tranh cãi, nên cả hai rời khỏi và bỏ Karla.
Karla geht weg, aber wer ist das?
Karla bỏ đi, nhưng ai đó?
Das sind jackie und Francisco.
Đó là Jackie và Francisco.
Sie sind seit zwei Jahren zusammen.
Họ đã ở bên nhau được hai năm.
Francisco hat Jackie zur bucherei gebracht, aber warum?
Francisco đưa Jackie đến hiệu sách, nhưng tại sao như vậy?
Hier haben sich Francisco und Jackie vor zwei Jahren kennengelernt.
Francisco và Jackie đã gặp nhau ở đây hai năm trước.
aber was macht Francisco jetzt?
Nhưng mà Francisco bây giờ làm gì?
Er macht Jackie einen Heiratsantrag.
Anh ta cầu hôn Jackie
Sie hat ja gesagt!
Cô ấy trả lời : vâng ạ!
Các chủ đề cũ hơn : trên đường phố, ăn trưa