Breaking News

Tiếng Đức chủ đề đi ăn trưa


Hôm trước chúng ta đã học chủ đề hỏi đường. Hôm nay chúng ta cùng nhau học chủ đề ăn trưa của tiếng Đức nhé!Kerri kauft einen Kaffee.
Kerri mua cà phê

Der Kaffee ist im Moment zu heiß.
Cà phê thì bây giờ vẫn còn nóng.

Kerri ist traurig, denn sie trinkt alleine Kaffee.
Kerri buồn vì cô ấy uống cà phê một mình.

Aber zwei Freunde kommen zu Kerri.
Nhưng hai người bạn đến với Kerri

Sie sprechen über die Deutschklasse.
Họ nói chuyện về lớp học tiếng Đức

Kerri verschüttet Kaffee.
Kerri làm đổ cà phê

Emily bringt Servietten.
Emily mang khăn giấy đến.

Dankeschön! Rizheng schlägt vor , Zeitung zu lesen.
Cám ơn nhiều! Rizheng đề nghị lấy báo đọc

Rizheng holt die Zeitung.
Rizheng lấy tờ báo

Emily und Kerri Rennen weg von Rizheng, denn sie müssen zur Klasse .
Emily và Kerri chạy khỏi Rizheng vì cô ấy phải vào lớp

Rizheng kommt zurück.
Rizheng quay lại

Er ist jetzt traurig und alleine.
Anh ấy bây giờ buồn và cô đơn

Die Studenten studieren für Physik.
Các sinh viên học lý.

Miguel behauptet, Chemie ist einfach.
Miguel nói môn hóa thì dễ

Tina fragt: warum rennt Tristan Weg?
Tina hỏi: tại sao Tristan chạy đi?

Er merkte, er hat eine Prüfung.
Anh ấy nói anh ấy có cuộc họp

Tristan ist spät.
Tristan trễ

Er muss sehr schnell laufen.
Anh ấy phải chạy nhanh

Oh nein! Tristan hat einen Unfall.
ồ không! Tristan gặp sự cố

Tristan Entschuldigt sich.
Tristan xin lỗi anh ấy

Es tut mir leid.
Cho mình xin lổi

Kein Problem.
Không sao

Zum glück ist keiner verletzt.
May quá, không sao cả

Ivan hat Hunger.
Ivan đói

Er stellt sich in die Schlange.
Anh ấy đứng trong hàng.

Ivan wartet gleich dran.
Ivan đợi đến lượt

Ivan bestellt einen Bratwurst.
Ivan order một cái bánh bratwurst

Der bratwurststand heißt die bretzel.
Quầy bán bánh bratwurst tên là bretzel

Ivan kann sich eine soße aussuchen.
Ivan có thể chọn nước sốt

Ivan nimmt Senf.
Ivan lấy mù tạt

Die bratwurst sieht lecker aus.
Bánh bratwurst trông ngon tuyệt

Alle anderen beneiden ihn darum.
Mọi người khác ghen tị với anh ta vì điều đó

Ivan beißt vom Brötchen ab.
Ivan cắn bánh mì

Wie schmeckt es dir Ivan?
Vị thế nào Ivan?

Lecker.Es schmeckt ihm.
Tuyệt hảo. Anh ấy thích

Jetzt hat Ivan Durst.
Bây giờ Ivan khát

Gott sei Dank hat er sich eine pepsi gekauft.
Cảm ơn chúa, anh ta đã mua cho mình pepsi rồi

Das ist gut!
Ngon quá

Ivan hat seine Bratwurst aufgegessen.
Ivan đã ăn xúc xích

Jetzt wirft er das Papier weg.
Bây giờ anh ấy vứt giấy đi
Tham khảo chủ đề cũ hơn tại đây