Breaking News

Tiếng Hoa qua bài ánh trăng nói hộ lòng em.:: Lyric - Lời bài hát ::.
问我爱你有多深
nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
You ask me how deeply i love you
Anh hỏi em yêu anh chừng nào
爱你有几分
wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
How much i love you
Em nói em yêu anh thật nhiều
我的情也真
wǒ de qíng yě zhēn
My heart is true
Tình của em là thật
我的爱也真
wǒ de ài yě zhēn
My love is true
Trái tim em là thật
月亮代表我的心
yuè liang dài biǎo wǒ de xīn
The moon represents my heart
Có ánh trăng kia nói hộ lòng em
问我爱你有多深
nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
You ask me how deeply i love you
Anh hỏi em yêu anh có đậm?
爱你有几分
wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
How much i love you
Em nói em yêu anh thật nhiều
我的情不移
wǒ de qíng bù yí
My heart is true
Tình của em không đổi
我的爱不变
wǒ de ài bú biàn
My love is true
Trái tim em không thay
月亮代表我的心
yuè liang dài biǎo wǒ de xīn
The moon represents my heart
Có ánh trăng kia nói hộ lòng em
轻轻的一个吻
qīng qīng de yí gè wěn
Gently a kiss for me
Một nụ hôn nhe nhẹ
经打动我的心
yǐ jīng dǎ dòng wǒ de xīn
Has broken into my heart
Đã làm rung động trái tim em
深深的一段情
shēn shēn de yí duàn qíng
Such wonderful days
Một mối tình tha thiết
叫我思念到如今
jiào wǒ sī niàn dào rú jīn
Let me think about it for ever
Làm em tương tư tới lúc này
问我爱你有多深
nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
You ask me how deeply i love you
Anh hỏi em yêu anh bao nhiêu
爱你有几分
wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
How much i love you
Em nói em yêu anh thật nhiều
你去想一想
nǐ qù xiǎng yi xiǎng
You can think about it
Anh hãy nghĩ mà xem
你去看一看
nǐ qù kàn yi kàn
You can remember it
Anh hãy nhìn mà xem
月亮代表我的心
yuè liang dài biǎo wǒ de xīn
The moon represents my heart
Có ánh trăng kia nói hộ lòng em
轻轻的一个吻
qīng qīng de yí gè wěn
Gently a kiss for me
Chỉ nhẹ nhàng một nụ hôn
经打动我的心
yǐ jīng dǎ dòng wǒ de xīn
Has broken into my heart
Cũng làm trái tim em rung động
深深的一段情
shēn shēn de yí duàn qíng
Such wonderful days
Một đoạn tình sâu đậm
叫我思念到如今
jiào wǒ sī niàn dào rú jīn
Let me think about it for ever
Làm em đến giờ vẫn nhớ mãi
问我爱你有多深
nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
You ask me how deeply i love you
Anh hỏi em yêu anh sâu bao nhiêu
爱你有几分
wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
How much i love you
Em yêu anh bao nhiêu phần
你去想一想
nǐ qù xiǎng yi xiǎng
You can think about it
Anh hãy nghĩ mà xem
你去看一看
nǐ qù kàn yi kàn
You can remember it
Anh hãy nhìn mà xem
月亮代表我的心
yuè liang dài biǎo wǒ de xīn
The moon represents my heart
Ánh trăng kia sáng tỏ lòng em
你去想一想
nǐ qù xiǎng yi xiǎng
You can think about it
Anh cứ nghĩ mà xem
你去看一看
nǐ qù kàn yi kàn
You can remember it
Anh cứ nhìn mà xem
月亮代表我的心
yuè liang dài biǎo wǒ de xīn
The moon represents my heart
Có ánh trăng kia nói hộ lòng em
Học tiếng Hoa qua giáo trình 301 câu đàm thoại tại đây