Breaking News

Tiếng Khmer tự nhiên bài 3 đi chợ mua trái cây


Chào các bạn! Hiện tại Youtube đã có nhiều kênh dạy tiếng Khmer. Kênh ‘’ Natural Khmer’’ rất hay. chúng tôi xin phép ghi lại các video của các thầy cô giáo. Mời các bạn theo dõi!
Bài 3 : Đi chợ mua trái cây
Cot chmuas Chetra
Anh ấy tên Chetra
Khnhum chmuas Voleak
Tôi tên Voleak
Khnhum choong tâu phsa
Tôi muốn đi chợ
Cot choong tâu phsa
Anh ấy muốn đi chợ
Ni cư chia phsa
Đây là chợ
Khnhum tâu phsa thmay
Tôi đi chợ Mới
Boong tinh plai chơ boong
Anh mua trái cây anh!
Miên sời mơ-âu
Có chôm chôm
Miên lhông
Có đu đủ
Miên Thu riên
Có sầu riêng
Miên bôm
Có táo
Khnhum choong nhăm sời mơ-âu
Tôi muốn ăn sầu riêng
sời mơ-âu ni muôi ki lô bun man?
Chôm chôm này một kg bao nhiêu tiền?
Kot choong nhăm sời mơ-âu
Anh ấy muốn ăn chôm chôm
sời mơ-âu ni muôi ki lô cư p-răm bon riêl
Chôm chôm này một kg 5000 riên
Ook thlay
Không mắc
Chnganh
Ngon
Buôn bon
4000
Bây bon
3000
Ook ban
Không được
Chôl chât
thích
Khnhum co chôl chât nhăm sời mơ-âu
Tôi cũng thích ăn chôm chôm
Đoi khnia
Giống nhau
Xem bài 1 tại đây