Breaking News

Tiếng Nhật Bunkei: Luyện nghe Minna bài 2 trang 14


Các bạn cố gắng lắng nghe 3 lần tiên không nhìn sách. Những lần tiếp theo hãy nhìn phụ đề hoặc nhìn vào phần bunkei đầu bài 2 của sách Minna sơ cấp 1. Nghe đi nghe lại nhiều lần để quen với âm điệu của người Nhật các bạn nghe. ‘’Trăm hay không bằng tay quen’’. Hãy cố gắng lên nhé!
Nghe lại bài 1 tại đây
Nghe tiếp bài 3 tại đây