Breaking News

Tiếng Pháp : trên đường phố Berlin


Tiếng Pháp là ngôn ngữ phổ biến, được học nhiều thứ 2 trên thế giới. Đây là tiếng mẹ đẻ của người Pháp, Canada( bang), Thụy Sĩ, Bỉ, và châu Phi Pháp ngữ,…Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài tiếp theo trong tiếng Pháp các bạn nhé!.

Host: Anthony. Biên dịch: Trần Văn Sơn
Mẫu câu
Ceci est une bouteille. Clyde boit à la bouteille.

Đây là một cái chai. Clyde uống nước từ cái chai.
C'est bon?. C'est très bon
Ngon không? Rất ngon
Juste derrière nous se trouve la gare de Berlin-pakow.

Ngay phía sau chúng tôi là trạm Berlin-pankow.
Qu'est ce qui se trouve derrière nous ?
Cái gì đằng sau chúng tôi vậy nhỉ?
La gare de U-Bahn et de S-Bahn
Ga U-Bahn và S-Bahn
Qu’est ce qui se trouve derrière nous ?
Cái gì đằng sau chúng tôi vậy nhỉ?
L’arrêt de bus.
Trạm xe buýt
Qu’est ce qu’on fait ?
Chúng tôi đang làm gì?
On marche dans la rue.
Chúng tôi đi bộ trên đường.
Qu’est ce qu’on fait ? On saute.
Chúng tôi đang làm gì?. Chúng tôi nhảy.
Qu’est ce qu’on fait ?
Chúng tôi đang làm gì?
On court.
Chúng tôi chạy.
On marche doucement.
Chúng tôi đi bộ chậm rãi.
On marche tout doucement.
Chúng tôi đi bộ chậm rãi hơn
Le feu est vert.
Đèn màu xanh.
On traverse la rue.
Chúng tôi băng qua đường.
Clyde a quelque chose à jeter
Clyde có một cái gì đó cần vứt
Clyde jette le dechet à la poubelle.
Clyde ném rác vào thùng rác
À notre gauche, des gens sont assis
Ở bên trái, mọi người đang ngồi
Ici, les noms des prochaines stations son indique 
Ở đây, tên của các trạm kế được hiển thị
Clyde rit.
Clyde cười.
Clyde est content.
Clyde vui
Clyde est triste.
Clyde rất buồn.
Clyde est en colère.
Clyde tức giận.
Từ mới
bouteille
chai
Gare
Nhà ga
boit
Uống ( anh ấy uống)
très bon
Rất ngon, rất tốt
L’arrêt de bus
Trạm xe buýt
gauche
Bên trái
assis
Ngồi
des gens
Mọi người
derrière
Phía sau
content
Hạnh phúc, vui
Triste
buồn.
colère
tức giận.
rit
cười
jette le dechet
ném rác
On marche
Chúng tôi đi bộ
traverse la rue
băng qua đường
trouve
Nhìn thấy
Le feu
Đèn; lửa
vert
Xanh lá
Xem bài cũ hơn tại đây

Để biết bí quyết học ngoại ngữ nhanh xem tại đây