Breaking News

Tỏ tình trong Tiếng Thái Lan


Tỏ tình trong Tiếng Thái Lan:
Mình muốn tỏ tình thì nói với người ta như thế nào nhỉ?
Bạn tỏ tình với người ấy thế nào?
Comment cách bày tỏ tình cảm của mình với người ấy nào?


1.
สุดที่รัก : sụt thi rắk ( em yêu,anh yêu )
2.
รักสุดหัวใจ : rk st ha chay( yêu hết lòng )
3.
รักเธอเสมอ :rk thơ s m ( mãi yêu em/mãi yêu anh )
4.
รักเดียวใจเดียว :rk điêu chay điêu ( 1 lòng mt d )
5.
รักแรกพบ : rk rék php (yêu t cái nhìn đầu tiên )
6.
รักแท้ : rk thé ( yêu tht lòng)
7.
รักบริสุทธ์ : rk bo ri st (tình yêu trong sáng )
8.
รักต่างวัย : rk tàng woay ( yêu người chênh lch v tui tác )
9.
รักไม่มิรู้ลืม : rk may^ mi rú lưm(yêu không bao gi quên )
10.
รักกันดีกว่า: rk kăn đi koà ( mình yêu nhau đi).