Breaking News

Vui học tiếng Hoa chủ đề trái cây

西瓜Xīguā
Dưa hấu
桃子Táozi
Đào
草莓Cǎoméi
Dâu tây
苹果Píngguǒ
Táo
香蕉Xiāngjiāo
Chuối
橘子Júzi
Cam
芒果Mángguǒ
xoài
樱桃Yīngtáo
cherry
Bōluó
Trái dứa, thơm
甜瓜Tiánguā
Dưa lưới