Breaking News

Học phát âm tiếng Thụy Điển


Đây là bài học phát âm tiếng Thụy Điển. Các bạn hãy nghe clip sau đó hãy ghi vào tập.