Breaking News

Học phát âm và chia động từ ser trong tiếng Bồ Đào Nha


Ở bài này, chúng ta cùng cô giáo học phát âm, các đại từ và cách chia động từ ser (là)
Eu sou
Tu és
Você/ Ele / Ela é
Nós somos
Vocês/ Eles / Elas são

Bài tập:
➤Chia động từ ser cho các đại từ Eu (tôi), Ele( anh ấy) và Você (bạn).
➤Dịch sang tiếng Bồ Đào Nha:
Xin chào! Tôi là Đức. Tôi là người Việt Nam. Anh ấy là Sơn. Anh ấy cũng là người Việt Nam.