Breaking News

Học tiếng Bồ Đào Nha- Bài 1b: Mạo từ Um và Uma

Hôm nay ta cùng học về mạo từ không xác định trong tiếng Bồ nhé các bạn.
Mạo từ gồm có um ( dành cho giống đực) và uma (dành cho giống cái). Nếu dùng O hoặc A thì không có nghĩa trong tiếng Việt. Còn dùng Um hoặc Uma thì dịch là ''một''.
TỪ MỚI
O livro : quyển sách
Um livro : một quyển sách

A hora : thời giờ
Uma hora : thời giờ

O jogo: đồ chơi
Um jogo : một món đồ chơi

A caixa : cái hộp
Uma caixa : một cái hộp

Um copo : một cái ly
Uma mesa: một cái bàn
Um lápis : cây bút chì

Uma xícara : cái tách
Velho : cũ ( giống đực)
Velha : cũ (giống cái)
Antigo : cũ ( giống đực)
Antiga : cũ (giống cái)
Grande : lớn (dùng chung cho cả 2 giống)


Một góc Angola
MẪU CÂU
O novo livro : quyển sách mới
A hora antiga : thời xưa 
Um jogo antigo : một loại đồ chơi cũ
Uma caixa velha : một cái hộp cũ
Um copo grande : một cái ly lớn
Um novo lápis : một cây bút chì mới
Uma xícara grande : một cái tách lớn.

BÀI TẬP
➤ĐIỀN TRỢ TỪ UMA HOẶC UM
.... jogo
....mesa
....xícara
....prato
....rua
....garoto
....garota
....mala de viagem

➤LUYỆN DỊCH VIỆT- BỒ
Một cái dĩa mới. Một cái va li cũ. Năm cũ. Con đường cũ. Chìa khóa cũ. Quyển sách cũ. Thời xưa. Đồ chơi mới. Một món đồ chơi cũ. Một cái hộp mới. Một cây bút chì mới. Một cái tách lớn. Một chàng trai của Cuba. Một cô gái của Brasil. 
Xem lại bài 1a tại đây