Breaking News

Học tiếng Bồ Đào Nha- Bài 3: Chúng tôi ở Angola

Chia động từ estar (bị, thì, được,...) thì hiện tại: 
eu estou : tôi thì
tu estás : bạn thì
você está : anh, chị thì (cách gọi lịch sự người đối diện)
ele/ela está : anh ấy/ cô ấy thì
nós estamos : chúng ta thì 
vós estais: các bạn thì
eles/elas estão : họ thì / các cô ấy thì


Một hình ảnh đẹp tại Angola
TỪ MỚI 
A gente: chúng tôi
Nós: chúng ta
Baixo/ baixa : lùn (giống đực dùng từ tận cùng o, giống cái: a)
Bonito: đẹp trai
Bonita: xinh đẹp
O campo: cánh đồng
No campo: ở ngoài đồng
A casa: cái nhà
O homem: người đàn ông
Em elemão: ở nước Đức
Doente: bệnh
Triste: buồn
Sim: vâng, dạ
Não: không

MẪU CÂU
Eu sou feliz: Tôi thì vui
Ela é americana: cô ấy là người Mỹ
Nam é baixo: Nam thì lùn
Maria é bonita: Maria thì đẹp (bẩm sinh)
Maria está bonita: Maria thì đẹp (do trang điểm, phẫu thuật,...)
Nós estamos em elemão: Chúng ta thì ở nước Đức.
Você está em Lima? : Anh(chị) ở Lima à?
Sim, estou em Lima : Vâng, tôi ở Lima.
Você está doente?: Anh(chị) bị bệnh à?
Eu não estou doente: tôi không bị bệnh.

NGỮ PHÁP
Phân biệt ser và estar. Hãy suy nghĩ và dùng ser hay estar sao cho đúng. Để biết cách chia ser, hãy xem bài này.
➤Ser dùng khi muốn nói những điều hiển nhiên, vĩnh cửu.
Julia é baixa : Julia thì lùn ( é là động từ ser đã được chia cho chủ ngữ Julia, một người thứ 3 mà bạn nhắc đến).
Maria é bonita : Maria thì đẹp (từ khi sinh ra đã đẹp)
➤Estar dùng khi muốn nói về trạng thái nhất thời, hoặc chịu tác động các yếu tố bên ngoài.
Eu estou triste: Tôi thì buồn (chỉ buồn ngay lúc đang nói).
Maria está bonita : Maria thì đẹp ( chỉ đẹp ngay cái lúc mình đang nói)

BÀI TẬP 
➤Chia động từ estar: 
Eu .......... doente ( Tôi thì bệnh)
Vocês .......... cansados?  (Bạn có mệt không?)
Nós ..............com fome. (Chúng tôi thì đói rồi)
➤Dịch sang tiếng Bồ: 
Anh ấy thì cao 
Cô ấy thì buồn
Bạn thì buồn à?
Không, tôi không buồn.
Tôi thì đẹp trai
Chúng tôi thì ở Angola.
Người đàn ông thì đẹp trai.
Người đàn ông thì ở Việt Nam.
Tôi thì ở nhà.
Chúng tôi thì ở trong nhà.