Breaking News

Học tiếng Bồ Đào Nha với người Brasil bài 2: Tôi ăn sáng tại nhà

Brasil là quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha nhiều nhất thế giới. Ngày nay kinh tế Brasil đang trỗi dậy mạnh mẽ. Vì thế học tiếng Bồ Đào Nha sẽ giúp ích rất nhiều. Nào, chúng ta hãy cùng những người bạn Brasil học ngôn ngữ Bồ Đào Nha các bạn nhé!

➤Você gosta de comida vietnamita?
Bạn thích thức ăn Việt Nam không?

➤Você gosta de futebol?
Bạn thích đá banh không?

➤Você escuta música todos os dias?
Bạn có nghe nhạc mỗi ngày không?

➤Eu vou pra cama cedo.
Tôi đi ngủ sớm.

➤Eu não assisto TV.
Tôi không xem TV.

➤Eu acordo cedo.
Tôi thức dậy sớm.

➤Eu escovo meus dentes.
Tôi đánh răng.

➤Então eu lavo meu rosto.
Sau đó, tôi rửa mặt.

➤Eu vou pra escola de ônibus.
Tôi đi đến trường bằng xe buýt.

➤Eu tomo café da manhã em casa.
Tôi ăn sáng ở nhà.

➤Eu tomo café com meus amigos.
Tôi uống cà phê với các bạn của tôi.

➤Isso é tudo, muito obrigado. Agora eu vou ler essas sentenças.
Chỉ thế thôi, cảm ơn nhiều. Bây giờ tôi sẽ đọc các câu này.

➤Talvez seja terrível.
chắc là rất khủng khiếp.
Các biểu tượng của Brasil
Từ mới:
Você: bạn (you)
Gosta: thích
Comida: món ăn
Comida vietnamita: món Việt
Futebol: đá banh
Escuta: (bạn) nghe
Música: nhạc
Todos os dias: mỗi ngày
Eu: tôi
Vou pra cama: đi ngủ
Cedo: sớm
Escovo meus dentes: đánh răng
Eu lavo meu rosto: tôi rửa mặt
Então: sau đó
Vou pra escola: đi đến trường
De ônibus: bằng xe buýt
Café da manhã: điểm tâm, ăn sáng
Com: với
Meus amigos: các bạn của tôi
Isso é tudo: chỉ vậy thôi
Muito obrigado: cảm ơn nhiều
Agora: bây giờ
Essas sentenças: các câu này
Ler: đọc (nguyên mẫu)
Talvez: có lẽ
Terrível: kinh khủng
Xem bài 3 tại đây
Xem lại bài 1 tại đây