Breaking News

Học tiếng Khmer không khó: Bài 2 đi Siêm Riệp


Hôm nay ta hãy cùng các thầy cô học chủ đề đi Siêm Riệp nhé các bạn. Siêm Riệp là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Campuchia.

➤Chum riêp sua : Xin chào
➤Cot chmuas Alexora : anh ấy tên Alexora
➤Khnhum chmuas Đa: Tôi tên Đa
➤Đa, sôc sabai : Đa khỏe không?
➤Khnhum sôc sabai : tôi khỏe.
➤thngay kris-mơs : Hôm nay nô en
➤Khnhum tâu siêm riêp: Tôi đi Siêm Riệp
➤Đa tâu khêp siêm riêp: Đa đi tỉnh Siêm Riệp
➤Ook tâu. Khnhum tâu siêm riêp: không đi. Tôi đi Siêm Riệp
➤Chi coong : đạp xe đạp
➤Chi mô tô : đi xe máy
➤Chi lan : lái xe hơi
➤Chi tu :đi tàu
➤Khnhum chi lan tâu siêm riêp: Tôi lái xe hơi đi Siêm Riêp
➤Đoi ch-ne, pi phnompenh tâu siêm riêp, Đa chi lan: thế thì từ Phnompenh đi Siêm riêp, Đa lái xe hơi
➤Khnhum tâu chia mui nưng ba, má: Tôi đi với ba, má

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi các bài học tiếng Khmer của chúng tôi. Các bạn có thể viết vào tập và học thuộc lòng. Học tiếng bồi trước, sau này các bạn học chữ viết sẽ nhanh hơn. Chúc các bạn thành công trong việc học ngôn ngữ này.