Breaking News

Luyện nghe tiếng Tây Ban Nha- Bài 2: Tại nhà hàng


Hôm nay chúng ta cùng nhau luyện nghe tiếng Tây Ban Nha chủ đề đi ăn nhà hàng nhé các bạn.
BÀI NGHE
Un hombre y una mujer están viendo el menú en un restaurante.
Qué ordenó el hombre?
Qué te gustaría ordenar?
Esta pizza se ve deliciosa. La ordenaré.
Yo comí pizza ayer. Así que...
Ay, entonces, Cómo ves esta hamburguesa?
Suena bien. La ordenaré.

DỊCH NGHĨA
Un hombre y una mujer están viendo el menú en un restaurante.
Một người đàn ông và một người phụ nữ đang xem menu trong nhà hàng.
Qué ordenó el hombre?
Người đàn ông đã gọi món gì?
Qué te gustaría ordenar?
Anh thích gọi món gì?
Esta pizza se ve deliciosa. La ordenaré.
Pizza này trông có vẻ ngon. Tôi sẽ gọi nó
Yo comí pizza ayer. Así que...
Tôi đã ăn pizza hôm qua rồi, thế nên..
Ay, entonces, Cómo ves esta hamburguesa?
À, vậy thì cái hamburger này thì thế nào?
Suena bien. La ordenaré.
Nghe cũng được đó. Tôi sẽ gọi nó.

TỪ MỚI
Un hombre : một người đàn ông
y : và
una mujer :một người phụ nữ
están viendo : họ đang xem
el menú : menu
en : trong
un restaurante: nhà hàng
Qué : cái gì
ordenó : đã gọi món (nguyên mẫu :ordenar)
se ve : nó trông có vẻ
deliciosa : ngon
comí : đã ăn
ayer : hôm qua
entonces : vậy thì
hamburguesa : hamburger
Suena bien  : ồ nghe hay đó
➤Nghe lại bài 1 tại đây