Breaking News

Luyện nghe tiếng Thái trình độ A1- Bài 1: Tại nhà sách


Bài học này rèn luyện kỹ năng nghe. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn nghe tiếng Thái được tốt hơn sau các bài học này. 

BÀI NGHE
ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถามพนักงานในร้านหนังสือ
ผู้หญิงคนนี้อยากดูหนังสือเล่มไหน
ขอโทษค่ะ ฉันอยากดูหนังสือเล่มหนึ่งบนชั้นนั้น
คุณอยากดูหนังสือเล่มไหนครับ
เล่มที่เกี่ยวกับรถยนต์ค่ะ
รอสักครู่นะครับ
เล่มนี้เหรอครับ
ใช่แล้ว เล่มนี้ล่ะค่ะ
เชิญครับ

DỊCH NGHĨA
ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถามพนักงานในร้านหนังสือ
Một người phụ nữ đang hỏi nhân viên trong nhà sách.
ผู้หญิงคนนี้อยากดูหนังสือเล่มไหน
Người phụ nữ này muốn xem quyển sách nào?
ขอโทษค่ะ ฉันอยากดูหนังสือเล่มหนึ่งบนชั้นนั้น
Xin lỗi, Tôi muốn xem một quyển sách trên kệ đó.
คุณอยากดูหนังสือเล่มไหนครับ
Chị muốn xem quyển sách nào ạ?
เล่มที่เกี่ยวกับรถยนต์ค่ะ
Quyển mà về xe hơi ấy.
รอสักครู่นะครับ
Đợi một chút ạ.
เล่มนี้เหรอครับ
Quyển này đúng không?
ใช่แล้ว เล่มนี้ล่ะค่ะ
Đúng rồi. Quyển này.
เชิญครับ
Mời chị.

TỪ MỚI
ผู้หญิง : người phụ nữ
กำลัง : đang
ถาม : hỏi
พนักงาน : nhân viên
ใน : trong
ร้านหนังสือ : nhà sách.
นี้ : này
อยาก : muốn
ดู : xem
เล่ม : quyển
ไหน : nào
ที่ : mà
เกี่ยวกับ : về (about)
รถยนต์ : xe hơi
ชั้น : kệ 
นั้น : đó
รอ : đợi
สักครู่ : một chút
ใช่แล้ว : phải rồi
เชิญ : mời
มี : có
ดี : tốt, hay

LUYỆN DỊCH VIỆT- THÁI
Người phụ nữ xem một quyển sách. Người đàn ông hỏi người phụ nữ muốn xem quyển sách nào. Quyển sách trên kệ. Nhân viên trong nhà sách là đàn ông. Người đàn ông đó có xe hơi. Người phụ nữ xem sách rồi. Quyển sách đó rất hay. Tôi muốn xem. Tôi hỏi người phụ nữ. Người phụ nữ đang đợi tôi trong nhà sách.
➤Các bạn có thể làm bài tập này. Nếu muốn nhờ check hộ, xin hãy gửi email về tranvanson47@gmail.com. Xin cảm ơn.