Breaking News

Luyện nghe tiếng Thái- Bài 3: Gọi điện hẹn giờ khám bệnh


BÀI NGHE
ผู้ชายกำลังโทรศัพท์ไปที่คลินิกหมอ
เขาด้องไปถึงคลินิกภายในกี่โมง
สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยบ้างคะ
วันนี้คลินิกปิดกี่โมงครับ
เราปิด6โมงค่ะ แต่ขอให้มาก่อน5โมงครื่งนะคะ
โอเค ขอบคุณครับ

DỊCH NGHĨA
ผู้ชายกำลังโทรศัพท์ไปที่คลินิกหมอ
Người đàn ông đang gọi điện thoại cho phòng khám bác sĩ.
เขาด้องไปถึงคลินิกภายในกี่โมง
Anh ấy phải đến phòng khám lúc mấy giờ?
สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยบ้างคะ
Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì ạ?
วันนี้คลินิกปิดกี่โมงครับ
Hôm nay phòng khám đóng cửa mấy giờ ạ?
เราปิด6โมงค่ะ แต่ขอให้มาก่อน5โมงครื่งนะคะ
Chúng tôi đóng lúc 6 giờ. Nhưng xin hãy đến trước 5 giờ 30 phút ạ.
โอเค ขอบคุณครับ
OK, cảm ơn.

TỪ MỚI
ผู้ชาย : đàn ông
กำลัง : đang
โทรศัพท์ : gọi điện thoại
ไป : đi
ที่ : tại
คลินิกหมอ : phòng khám
เขา : anh ấy
ด้อง : phải
ไปถึง : đi đến
คลินิก : phòng khám
ภายใน : trong vòng
กี่โมง : mấy giờ
สวัสดีค่ะ : xin chào ( nữ nói)
มี : có
อะไร : cái gì
ให้ : cho
ช่วย : giúp
วันนี้ : hôm nay
ปิด : đóng
เรา : chúng tôi
แต่ : nhưng
ขอให้ : xin
ก่อน : trước
5โมงครื่ง : 5 giờ rưỡi
โอเค : okay