Breaking News

Luyện nghe tiếng Thái - Bài 5 : người nào là con trai anh?

BÀI NGHE
ผู้หญิงและผู้ชายกำลังดูรูปถ่าย
พวกเขากำลังดูรูปอะไรกัน
นี่เป็นรูปทีมฟุตบอลที่ลูกชายคุณเล่นอยู่ใช่ไหมคะ
คนไหนลูกชายคุณเหรอคะ
คนนี้ครับ
โอ สูงที่สุดเลยนะคะ
ใช่ครับ เขาสูงกว่าผมเสียอีกครับ

DỊCH NGHĨA
ผู้หญิงและผู้ชายกำลังดูรูปถ่าย
Người phụ nữ và người đàn ông đang xem hình chụp.
พวกเขากำลังดูรูปอะไรกัน
Họ đang xem hình gì cùng nhau.
นี่เป็นรูปทีมฟุตบอลที่ลูกชายคุณเล่นอยู่ใช่ไหมคะ
Đây là hình đội bóng đá mà con trai anh chơi phải không?
คนไหนลูกชายคุณเหรอคะ
Người nào con trai anh vậy nhỉ?
คนนี้ครับ
Người này.
โอ สูงที่สุดเลยนะคะ
Ồ cao nhất luôn á?
ใช่ครับ เขาสูงกว่าผมเสียอีกครับ
Đúng rồi. Nó cao hơn tôi.

TỪ MỚI
ผู้หญิง : phụ nữ
และ : và
ผู้ชาย : đàn ông
กำลัง : đang
ดู : xem
รูปถ่าย : hình chụp
พวกเขา : họ
อะไร : cái gì
กัน : nhau, cùng nhau
นี่เป็น : này là
ทีมฟุตบอล : đội bóng
ลูกชาย : con trai
เล่น : chơi
อยู่ : ở
ใช่ไหม : phải không
คนไหน : người nào
สูง : cao
ที่สุด : nhất
ใช่ : phải
กว่า : hơn