Breaking News

Luyện nghe tiếng Thụy Điển A1- Bài 1: Tại hiệu sách


Khi học bất cứ ngôn ngữ nào, kỹ năng nghe thường rất khó nắm bắt. Chúng tôi mong rằng các bài luyện nghe này sẽ giúp cải thiện kỹ năng nghe cho các bạn.
BÀI NGHE
En kvinna frågar ett butiksbiträde på en bokaffär något.
Vilken bok vill kvinnan titta på?
Ursäkta mig. Jag skulle vilja titta på en bok i den där hyllan.
Vilken bok vill du ha?
Den om bilar.
Ett ögonblick. Den här?
Ja, den är det.
Varsågod.

DỊCH NGHĨA
En kvinna frågar ett butiksbiträde på en bokaffär något.
Một người phụ nữ hỏi nhân viên trong tiệm sách một điều gì đó
Vilken bok vill kvinnan titta på?
Quyển sách nào mà người phụ nữ sẽ xem?
Ursäkta mig. Jag skulle vilja titta på en bok i den där hyllan.
Xin lỗi. Tôi 
Vilken bok vill du ha?
Den om bilar.
Ett ögonblick. Den här?
Ja, den är det.
Varsågod.

TỪ MỚI
En kvinna : Một người phụ nữ
frågar : hỏi
ett butiksbiträde : nhân viên
på : ở trên
en bokaffär : tiệm sách
något : một điều gì đó
Vilken bok : sách nào
titta : nhìn, xem
vill : sẽ 
Ursäkta mig : xin lỗi
skulle vilja : mong muốn ( tương đương would like trong Anh ngữ)
i : trong, tại 
där hyllan : cái kệ đó
hylla : cái kệ
du : bạn(you)
ha : muốn, có
om : về (about)
bilar : xe hơi
Ett ögonblick : xin đợi một chút
Ja : vâng, dạ
är : là, thì
Varsågod : đây ạ