Breaking News

Luyện nghe tiếng Ý A1- Bài 1: Tại nhà sách

Tiếng Ý thường được xem là một trong những ngôn ngữ ngọt ngào nhất thế giới. Chúng tôi xin gửi các bạn các bài luyện nghe tiếng Ý. Chúc các bạn học tốt tiếng Ý.
BÀI NGHE
Una donna sta chiedendo qualcosa ad un commesso in una libreria.
Quale libro voleva vedere la donna?
Mi scusi. Vorrei dare un'occhiata ad un libro su quello scaffale.
Quale libro vorrebbe?
Il libro sulle macchine.
Aspetti un attimo, per favore.
Questo?
Esatto.
Eccolo.

DỊCH NGHĨA
Una donna sta chiedendo qualcosa ad un commesso in una libreria.
Một người phụ nữ đang hỏi nhân viên một điều gì đó trong nhà sách.
Quale libro voleva vedere la donna? 
Người phụ nữ muốn xem quyển sách nào?
Mi scusi. Vorrei dare un'occhiata ad un libro su quello scaffale.
Xin lỗi. Tôi muốn xem quyển sách trên kệ đó.
Quale libro vorrebbe?
Quyển sách nào ạ?
Il libro sulle macchine.
Quyển sách về xe hơi ấy.
Aspetti un attimo, per favore.
Xin dợi một chút ạ.
Questo?
Cài này à?
Esatto.
Chính xác!
Eccolo.
Đây ạ.

TỪ MỚI
Una donna : một người phụ nữ
sta chiedendo (cô ấy) đang hỏi
qualcosa : một cái gì đó
un commesso : một nhân viên
in una libreria: trong nhà sách
Mi scusi : xin lỗi
Vorrei dare un'occhiata : tôi muốn xem
un libro : quyển sách
su quello scaffale : trên kệ đó
Aspetti un attimo : đợi chút ạ
per favore : làm ơn
Esatto : chính xác
Eccolo : đây ạ