Breaking News

Tiếng Bồ Đào Nha- Bài 2 : Cô ấy rất đẹp

CHIA ĐỘNG TỪ
***Động từ ser : thì, là, ở. Đây là động từ nguyên mẫu. Khi chúng ta ghép vào câu, thì phải chia động từ cho phù hợp với chủ ngữ. Bên dưới là bảng chia động từ ser ở thì hiện tại.
eu sou : tôi là
tu és : bạn là
ele/ela é : anh ấy/ cô ấy là
nós somos : chúng tôi là
vós sois : các bạn là
eles/elas são : họ là / các cô ấy là
eu não sou : tôi không phải

TỪ VỰNG
os meninos : những chàng trai
as meninas : những cô gái
os garotos : những chàng trai
as garotas : những cô gái
as cadeiras : những cái ghế
bonito : đẹp, đẹp trai (dùng cho giống đực)
bonita : đẹp, đẹp gái (dùng cho giống cái)
linda : dễ thương, đẹp (dùng cho giống cái)
velho : già; cũ (dùng cho giống đực)
velha : già; cũ (dùng cho giống cái)
muito : rất
elas : các cô ấy ( một nhóm người toàn là nữ)

MẪU CÂU
Nós somos meninas : chúng tôi là con gái
Você é linda : bạn thì dễ thương
Você é bonito : bạn thì đẹp trai
Elas são muito bonitas :các cô ấy rất đẹp
Nós somos meninos : chúng tôi là con trai
Nós não somos meninas : chúng tôi không phải là con gái
A velha amiga : một cô bạn cũ
A amiga velha : một cô bạn già
Ela é muito bonita : cô ấy rất đẹp
Ele é muito bonito : anh ấy rất đẹp trai
As cadeiras são muito velhas : những cái ghế thì rất cũ

NGỮ PHÁP
Mạo từ o , số nhiều là os, đồng thời thêm s phía sau danh từ
Ví dụ : o menito ( chàng trai ) => os menitos ( những chàng trai)
Mạo từ a, số nhiều là as, đồng thời thêm s phía sau danh từ
Ví dụ : a menita (cô gái) => as menitas ( những cô gái)
Từ velho/ velha có hai nghĩa là già hoặc là cũ 
Nếu ta để velho/ velha trước danh từ thì có nghĩa là cũ : A velha amiga : cô bạn cũ
Nếu để sau danh từ như đại đa số tính từ khác thì có nghĩa là già : A amiga velha : cô bạn già


Cô gái Angola đăng quang hoa hậu hoàn vũ thế giới

BÀI TẬP
➤ĐIỀN MẠO TỪ (O, A, OS, AS)
....cadeiras
....cadeira
....menito
....menitas
....garotos

➤LUYỆN DỊCH VIỆT BỒ
Một cái chìa khóa cũ. Một cuốn sách cũ. Một cây viết chì mới. Cái hộp thì cũ. Cuốn sách thì mới. Chàng trai thì đẹp trai. Cô gái thì dễ thương. Những chàng trai thì đẹp trai. Những cô gái thì dễ thương. Các cô ấy thì không đẹp. Họ thì đẹp trai. Đồ chơi thì cũ. Cô gái của Cuba thì xinh đẹp. Chàng trai của Brazil thì đẹp trai
Tôi là Sơn. Anh ấy là Thái. Anh ấy thì đẹp trai. Anh ấy thì không già. 

Nguồn: ngoainguthaison.com