Breaking News

Tự học đàm thoại tiếng Khmer bài 1

Đây là CD ghi âm quyển sách đàm thoại tiếng Khmer của tác giả Ngô Chân Lý. Mời các bạn lắng nghe.