Breaking News

Luyện nghe tiếng Hàn- Bài: tại shop quần áo

BÀI NGHE
한 남자가 가게 점원과 이야기하고 있습니다.
남자는 어떤 셔츠를 살 것입니까?
음...어떤 셔츠가 더 좋은 것 같아요?
흰색, 아니면 파란 색?
음 파란 색이 좋은 것 같아요.
입고 있는 회색 자켓 과 어울리네요.
그래요? 근데 제 빨간색 넥타이 와는 잘안맞네요. 그렇 죠?
음...그렇긴 해요.
그래요.그럼 파란색 태신에 흰색 셔츠를 살게요.

DỊCH NGHĨA
한 남자가 가게 점원과 이야기하고 있습니다.
Một người đàn ông đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng.
남자는 어떤 셔츠를 살 것입니까?
Người đàn ông sẽ mua chiếc áo sơ mi nào?
음...어떤 셔츠가 더 좋은 것 같아요?
Ừm...chiếc áo nào trông có vẻ tốt hơn nhỉ?
흰색, 아니면 파란 색?
Màu trắng, hay là màu xanh?
음 파란 색이 좋은 것 같아요.
Ừm màu xanh thì trông có vẻ đẹp hơn.
입있는 회색 자켓 과 어울리네요.
Nó sẽ rất hợp với áo khoác màu xám đang mặc.
그래요? 근데 제 빨간색 넥타이 와는 잘안맞네요. 그렇 죠?
Vậy hả? Nhưng mà lại không hợp với cà vạt màu đỏ của tôi. Có phải không?
음...그렇긴 해요.
Ừm... đúng vậy rồi.
그래요.그럼 파란색 태신에 흰색 셔츠를 살게요.
Được rồi. Vậy thì tôi sẽ mua chiếc áo sơ mi màu trắng thay vì cái áo màu xanh.

TỪ MỚI
가게 Tiệm
점원 Nhân viên cửa hàng
이야기 하다 Nói chuyện
어떤 nào
셔츠 Áo sơ mi
사다 Mua
을/ㄹ 것이다 Sẽ
흰색 Màu trắng
파란색 Màu xanh
회색 Màu xám
넥타이 Cà vạt
자켓 Áo khoác
빨간색 Màu đỏ
근데 Nhưng mà
을/ㄹ 게요 Sẽ
어울리다 Hợp
ㄴ/은 것같다 Giống như là