Breaking News

Tiếng Anh giao tiếp cho bé- Bài 1: Good morning!
Tiếng Anh giao tiếp cho thiếu nhi
MẪU CÂU
Good morning!
Good morning everyone!
How are you?
Fine, thanks. How are you?
Great!
Come in please!
Nice to meet you. My name is Kate.
Nice to meet you, too.
Sit down, please.
Thank you!
Good morning, Good morning, how are you?
This is the music room.
Wow! they are good.
That's the school library.
Wow! Many books!
Good afternoon, everyone.
Good afternoon, Mr. Kim.
My name is Kate. How are you?
I'm great. Nice to meet you, Kate.
Hello
Hello, Sally.
What's this?
It's a book.
What's that?
Haha, it's a box.
Wow! What's that?
It's a pencil.
Thank you.

You're welcome.

DỊCH NGHĨA 
Good morning!
Chào buổi sáng!

Good morning everyone!
Chào mọi người!

How are you?
Cô khỏe không ạ?

Fine, thanks. How are you?
Cô khỏe, cảm ơn. các con khỏe không?

Great!
Dạ khỏe!

Come in, please!
Mời con vào!

Nice to meet you. My name is Kate.
Rất vui được gặp cô. Tên con là Kate.

Nice to meet you, too.
Chúng tớ cũng rất vui khi gặp cậu.

Sit down, please.
Mời cậu ngồi.

Thank you!
Cảm ơn

Good morning, Good morning, how are you?
Chào buổi sáng,chào buổi sáng, bạn khỏe không?

This is the music room.
Đây là phòng âm nhạc.

Wow! they are good.
Wow, họ hay quá!

That's the school library.
Đó là thư viện của trường.

Wow! Many books!
Wow, nhiều sách quá!

Good afternoon, everyone.
Chào các con!

Good afternoon, Mr. Kim.
Chào thầy Kim ạ.

My name is Kate. How are you?
Con tên Kate. Thầy khỏe không ạ?

I'm great. Nice to meet you, Kate.
Thầy khỏe. Rất vui khi biết con, Kate ạ.

Hello
Xin chào.

Hello, Sally.
Chào Sally.

What's this?
Đây là gì vậy?

It's a book.
Nó là quyển sách.

What's that?
Đó là gì vậy?

Haha, it's a box.
Haha, đó là một cái hộp.

Wow! What's that?
Wow, đó là gì vậy?

It's a pencil.
Nó là một cây bút chì.

Thank you.

Cảm ơn


You're welcome.
Không có chi.Biên soạn: Trần Văn Sơn
Xin giữ nguồn ngoainguthaison.com khi share.