Breaking News

Các giáo trình đang áp dụng dạy và học tại Trung tâm Thái Sơn

1. Tiếng Anh: giáo trình Streamline English

Bộ Streamline English đơn ngữ

Streamline song ngữ, có giải thích ngữ pháp và từ vựng

Workbook A và B, bao gồm 80 bài quyển Departure 

2. Tiếng Trung : 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 

Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 

3. Tiếng Nhật: Minna no Nihongo 

Minna no Nihongo gồm 2 tập. Mỗi tập gồm 25 bài học, sách từ vựng -ngữ pháp, sách bài tập, Kanji 

4. Tiếng Hàn: Tiếng Hàn tổng hợp
Tiếng Hàn tổng hợp quyển 1 gồm bài học và bài tập

5. Tiếng Thái: Thai

                                      
Trọn bộ 3 quyển giáo trình Thai

6. Tiếng Khmer : Đàm thoại Việt -khmer

Quyển Đàm thoại Việt -Khmer (góc phải bên dưới)
7. Các ngôn ngữ khác:
Tiếng Thụy Điển: Colloquial Swedish
Tiếng Đức: Colloquial German
Tiếng Pháp: Café Crème
Tiếng Bồ Đào Nha: Complete Portuguese
Tiếng Tây Ban Nha: Colloquial Spanish
Tiếng Indonesia: Complete Indonesian
Tiếng Malaysia: Complete Malay
Tiếng Nga: Colloquial Russian
Tiếng Séc: Colloquial Czech
Tiếng Myanmar: Burmese for beginners 
Tiếng Lào: Lao for beginners 
Tiếng Hà Lan: Colloquial Dutch 
Giáo trình tiếng Mã Lai

Giáo trình tiếng Indonesia

Giáo trình tiếng Myanmar 

Giáo trình tiếng Pháp

Giáo trình tiếng Bồ Đào Nha

Giáo trình tiếng Tây Ban Nha